Om dammråttor

Husmusen motionerar:MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÅR KOMMUN


Som enkel medborgare vill jag härmed inlämna en motion för att gynna tillväxten i vår kommun. Jag förslår införande av ett s k Städbidrag. Detta Städbidrag ska ge dom kommunanställda möjligheten att antingen prioritera renlighetsnivån på sin arbetsplats eller i sin bostad. En extra uppskattad valfrihet så här i jultider.


Förslagsvis bör följande gälla:
- Som kommunanställd ges du möjlighet att välja en lägre nivå av städningen på ditt kontor/din arbetsplats. Denna besparing ska kunna omvandlas till en städcheck att nyttja för hushållsnära tjänster i den egna bostaden.
- Eftersom hushållsnära tjänster är till hälften avdragsgilla i den anställdes självdeklaration kan antalet städtimmar i hemmet räknas upp till det dubbla.
- För att undvika missbruk av Städbidraget bör Miljökontoret genomföra fortlöpande inspektioner på arbetsplatsen och i bostaden.


Städbidragets vinster är bl a;
- Den kommunanställde är utvilad inför helgen och kan prioritera samvaro framför städ.
- En ökad etablering av företag som tillhandahåller hushållsnära tjänster.
- Genererar möjligheter till ökad inflyttning.
- Ett ökat invånarantal i kommunen, vilket leder till ökade statsbidrag och ökade skatteintäkter.
- Fler offentliga arbetstillfällen genom dagis, skola, vård, övrig offentlig sektor.
- Ökad i konsumtion och säkrad tillväxt.
- Lyckligare och mer tillfredsställda medborgare.


Med dessa argument hoppas jag att KommunFullmäktige tillmötesgår denna motion med ett öppet och positivt sinnelag.2008-12-01Husmusen


Om tillväxt

Husmusen motionerar:MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÅR KOMMUN


Som enkel medborgare vill jag härmed inlämna en motion för att gynna tillväxten i vår kommun. Jag föreslår införande av ett s k Knullbidrag. Detta Knullbidrag ska fungera som inkomstförsäkring de dagar medborgaren väljer att stanna hemma från sin ordinarie anställning/sysselsättning för att främja fortsatt tillväxt i kommunen.


Förslagsvis bör följande gälla:
- Bidraget ska följa samma ersättningsnivå som Föräldraförsäkringen.
- Bidraget kan endast utnyttjas av de par som enligt folkbokföringen delar samma bostad.
- Bidraget ska kunna nyttjas max 4 dagar per person per månad. Detta bör sammanfalla under den mest fruktbara perioden.
- För att säkerhetsställa ovanstående bör kommunen anställa en ambulerande barnmorska för att kontrollera aktuell fruktbarhetsnivå.
- Åldersgränserna bör vara 18-56 för kvinnor, 18-76 för män.
- Enligt jämlikhetens principer bör bidraget även kunna användas av homosexuella medborgare (som är folkbokförda på samma adress).


Knullbidragets vinster är bl a:
- Genererar möjligheter till ökad inflyttning
- Ett ökat invånarantal i kommunen, vilket leder till ökade statsbidrag och ökade skatteintäkter
- Fler offentliga arbetstillfällen genom dagis, skola, vård, övrig offentlig sektor
- Ökad i konsumtion och säkrad tillväxt
- Lyckligare och mer tillfredsställda medborgare


Med dessa argument hoppas jag att KommunFullmäktige tillmötesgår denna motion med ett öppet och positivt sinnelag.


2008-10-31


Husmusen


RSS 2.0